Over ons

Vliegvisvereniging “De Hunzepalmer” is een leuke, actieve, vliegvisvereniging uit de provincie Groningen met leden uit de 3 Noordelijke provincies. Veel van onze leden belagen in binnen en buitenland, maar vooral in onze eigen mooie provincie tal van vissoorten met de vlieg. De sfeer binnen de vereniging laat zich het beste beschrijven als: gemoedelijk en ongedwongen. Door (of met) onze actieve activiteitencommissie worden verschillende bind- en visactiviteiten georganiseerd. Ook bij club-overstijgende activiteiten, zoals de Noordelijke Binddag en de Noordelijke Werpdag zijn we actief betrokken. We zijn ook met enige regelmaat aanwezig bij open dagen en beurzen.
Het ontstaan van de Hunzepalmer: Rond 1985 (niemand van ons weet het nog precies) was er in het hogere Noorden een groepje vliegvissers actief. Zij noemden zich: vliegvisclub “de Palmer”. Wat Friezen, Groningers en Drenten visten meestal eens in de maand een zondagje en zo nu en dan werden er gezamenlijk vliegjes gebonden. Het ledental schommelde rond de tien vissers. Ze kwamen bijeen in de huiskamer van één van de leden. Deze gastheer regelde voor die dag de stekken en eventueel documentatie. Omdat de contacten verwaterden, werd de club door gebrek aan belangstelling opgeheven. Zo stierf de eerste “Palmer” een stille dood.ImageDrie van deze vliegvissers visten wel gezamenlijk door en besloten eind 1992 tot een herstart. Er was te veel belangstelling en er waren te veel vragen van “beginners” om er niets mee te doen!
In februari 1993 was de “oprichtingsbijeenkomst” een feit en een nieuwe club was geboren. Omdat “de Palmer” een algemene naam is en niets zei over de beoogde regio waar de club opereerde, werd de naam veranderd in “de Hunzepalmer”. De Hunze is een riviertje dat het water van de Drentse Hondsrug oostelijk afvoert en via het Zuidlaardermeer en de stad Groningen naar het Lauwersmeer stroomt.
In de jaren erna is veel veranderd. Tijdens de jaarlijkse ledenraadpleging is op 1 december 2005 besloten dat de club omgevormd moest worden naar een vereniging, met alles wat daar bij hoort. Dit is op 14 december van dat zelfde jaar geformaliseerd. De Hunzepalmer is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Vliegvissers (www.vnv.nu).
We hebben nu elke maand een zondagse visactiviteit en eens in de maand een vliegbindavond (in de zomermaanden is dit een een avondvisactiviteit). De bindavond is over het algemeen de 1e woensdag in de maand en we starten om 20.00 uur (check voor de laatste gegevens de agenda en het Proathuus (alleen voor leden)). Adres: Floreshuis, Floresplein 19 te Groningen. 050-57710115 (www.floreshuis.nl). Eén zondag per maand gaan we gezamenlijk vissen. We zijn een Groningse Vliegvisvereniging, dus we vissen voornamelijk in de Provincie Groningen. De vissen die we aan de vinnen proberen te komen zijn de prachtige vissen die hier rondzwemmen.
Op visdagen is er de gelegenheid om wat aanwijzingen van de wat meer ervaren vliegvissers te krijgen. Mocht je behoefte hebben aan werpinstructies, dan zijn er altijd leden die graag de fijne kneepjes willen uitleggen. Mocht je willen beginnen met vliegvissen maar zelf nog niet over materiaal beschikken. Geen probleem; hengel, reels en lijnen zijn beschikbaar. Voor alle activiteiten geldt dat door omstandigheden (b.v. slecht weer e.d.) het programma aangepast kan worden.
Belangstellenden kunnen altijd vrijblijvend een keer mee vissen of binden. Neem van te voren even contact op via het contactformulier, dan kunnen we je de betreffende vislocatie geven.

Voor het lidmaatschap hebben we de contributie voor 2024 vastgesteld op € 20,- per jaar. Aanmelden kan via het contactformulier. Van het geld worden de kosten voor het organiseren van de diverse activiteiten betaald en zo nu en dan geeft de penningmeester een rondje! De vereniging maakt gebruik van bankrekeningnummer: NL72 INGB 0001 5584 84

Bestuur vliegvisvereniging De Hunzepalmer 2024
Marten Staal, Voorzitter
Harald Sluiman, Penningmeester
Foeke Visser, Activiteiten coördinator
Menno Siemensma, Secretaris